tirsdag 21. juni 2016

Kva ynskjer vi å tilby?!

Plana er at løa skal innehalde ein kafé,  gardsbutikk og eit galleri. Kansje kan vi drive litt pubdrift av og til..?! :) Lokala kan og nytta som festlokale om nokon skulle trenge det. Vi er hardt ramma av revykulturen her og kansje vil det bli arrangement som gjennspeglar det. Vi veit I allefall at vi kjem til å ha bruk for ei scene!
I tillegg er det planlagt ein tursti rundt på eigendommen der publikum får oppleve dyra og den fine naturen her.
Vi har mange planer og det er vanskelig å vete kvar ein skal starte. Men vi har kom fram til at vi må prioritere kafeen inne I løa. So får vi ta eit skritt om gongen!

Dette blir kjekt!

klør I fingrane etter å starte!

Endelig sommarferie!  Og vi har fullt av planer! 
Her kan vi ikkje ligge på latsida.
Heile løa må tømmast før vi kan begynne. 
So vi veit kva vi har å gjære...
😂 fredag 17. juni 2016

Ei spanande tid i møte! No skal draum verte verkeleg!

Vi har i 7 år planlagt, ombestemt oss, planlagt på nytt, tenkt og fundert, blitt litt småsprø, planlagt litt til, vore i møter her og der og no bestemt oss for å satse!
Og vi håpar at om ikkje lenge kan vi starte på draumen om å drive besøksgard.
Ein stad for opplevingar på forkjellige vis.
Med kafe, gardsbutikk og galleri. Samt opplevingar med dyr på garden.
Vi vil kaste oss ut i turistnæringa i tillegg til ordinær gardsdrift.
Vi har ein veg å gå, men er no klare til å starte på arbeidet.

Kor lang tid det tek, og når vi kan opne for publikum, det veit vi ikkje enda.
Men fram til då er du velkomen til å følge oss på bloggen!